Dades del nou soci

  Nom del soci:

  Data de naixement:

  DNI:

  E-mail:

  Adreça:

  Població:

  Codi Postal:

  Mòbil:

  Dades Bancaries

  Titular del compte:

  IBAN