CURS 2021-2022

Les classes començaran el dia 6 de setembre, i finalitzaran el dia 23 de juny.

L’escola de música respectarà el calendari escolar aprovat pel CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL de la localitat.

Els dies festius seran els següents:

 • Octubre: els dies  11 i 12.
 • Novembre: el dia 1.
 • Desembre: els dies 6, 7 i 8.
 • NADAL: del 23 de Desembre al 7 de Gener, ambos inclusius.
 • FALLES: el 17 i 18 de Març.
 • PASQUA: del 14 al 25 de Abril, ambos inclusius.

L’horari lectiu de l’escola de música serà de 15.30 a 21.30 hores de dilluns a divendres.
L’horari de secretaria serà de dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 hores.

  1º TRIMESTRE

 • Setmana d’exàmens: del 22 al 26 de Novembre
 • Lliurament de notes: Enviament de butlletins per e-mail

   2º TRIMESTRE

 • Setmana d’exàmens: de l 7 al 11 de Març
 • Lliurament de notes: Enviament de butlletins per e-mail

   3º TRIMESTRE

 • Setmana d’exàmens: del 6 a l’10 de Juny
 • Lliurament de notes: Enviament de butlletins per e-mail

Les audicions de final de curs es realitzaran durant el mes de juny.

Cada professor notificarà als seus alumnes els dies d’exàmens.

Serà responsabilitat de cada professor enviar, mitjançant e-mail, als pares el butlletí de notes.

Els professors convocaran als pares d’alumnes amb resultats negatius a reunions informatives, sempre en horari d’atenció a pares.

Es prega als pares que respecten els horaris d’atenció de cada professor, per a no entorpir la dinàmica habitual de les classes.

NORMAS DE LA ESCUELA

 • Per al bon funcionament del centre tant els professors com els alumnes seran puntuals a l’hora de començar i acabar les seues classes.
 • Els pares respectaran l’horari d’atenció dels professors procurant no interrompre la labor del professor durant les hores lectives.
 • En cas de tindre necessitat d’eixir de la classe abans de l’horari corresponent, es notificarà al professor per escrit.
 • S’evitaran retards injustificats tant de professors com dels alumnes, ja que dificulten la marxa normal de les classes.
 • A causa de la infraestructura del centre evitarem córrer, cridar, parlar alt… dins d’aquest.
 • Comunicar les absències. Les faltes reiterades sense justificar seran notificades als pares.
 • Respectar els terminis establits per la secretària per a qualsevol gestió (prescripcions, matrícules,..