ENSENYANCES MUSICALS

 • Sensibilització Musical.- Dirigit a nadons i xiquets de 6 mesos a 4 anys on es comencen a familiaritzar amb la música aportant-los tots els seus beneficis i compartint amb els pares el desenvolupament intel·lectual, auditiu, sensorial i motriu millorant la seua capacitat d’aprenentatge.
 • Jardí Musical.- En aquesta matèria els alumnes aprenen a donar els seus primers passos en la música per al seu posterior ingrés en els cursos de LODE. S’ha dividit en dos nivells que comprenen els 5 i 6 anys respectivament:
  • 1º de Jardí Musical
  • 2º de Jardí Musical

ENSENYANCES ELEMENTALS

 • Solfeig Preparatori.- Curs d’adaptació a la LODE per a aquells alumnes que tenen 7 anys d’edat i per a tots aquells alumnes de nou ingrés sense coneixements de llenguatge musical que vulguen accedir a primer d’Ensenyances Elementals.
 • Solfeig d’Ensenyances Elementals.- S’imparteixen els quatre nivells permesos en la LODE, els grups de solfeig es reparteixen entre els quatre nivells corresponents.
 • Solfeig d’Adults.- Curs destinat per a aquelles persones majors de 16 anys que vulguen aprendre música. Aquests realitzaran un curs d’iniciació i posteriorment els quatre cursos d’Ensenyances Elementals.
 • Música i harmonia moderna.- Per a alumnes adults que hagen superat les Ensenyances Elementals i vulguen tocar en grup adquirint coneixements d’harmonia moderna i xifrat.
 • Agrupació de Càmera.- Dirigit a aquells alumnes amb coneixements musicals i instrumentals on faran una pràctica instrumental en grups reduïts.
 • Informàtica Musical.- Dirigit a alumnes amb coneixements musicals que estiguen interessats en edició de partitures.
 • Iniciació al Jazz.- En aquesta assignatura els alumnes que hagen realitzat els ensenyaments elementals podran introduir-se en el món del Jazz tocant en combos i aprenent nocions bàsiques del Jazz.

ENSENYANCES PROFESSIONALS

L’Escola realitza de forma NO oficial Ensenyances Professionals, de primer a cinquè curs, preparant als alumnes perquè puguen accedir a qualsevol curs d’Ensenyances Professionals en el Conservatori.

ENSENYANCES INSTRUMENTALS ELEMENTALS I PROFESSIONALS

En l’actualitat s’imparteixen les matèries següents:

 • Classes de Cant Clàssic i modern
 • Cant Repertori
 • Rehabilitació Vocal

Grup Fusta:

 • Oboè
 • Flauta
 • Clarinet
 • Saxòfon
 • Fagot
 • Dolçaina

Grup Corda:

 • Arpa
 • Baix Elèctric
 • Contrabaix
 • Guitarra Clàssica
 • Guitarra Flamenca
 • Guitarra Elèctrica
 • Instrument de Pua
 • Ukelele
 • Viola
 • Violí
 • Violoncel

Grup Metall:

 • Trompeta
 • Fliscorn
 • Trompa
 • Trombó
 • Bombardí
 • Tuba

Grup Percussió:

 • Piano
 • Percussió
 • Acordió