Les Agrupacions Escolars estan formades pels alumnes que cursen Ensenyaments Elementals.

Aquestes agrupacions serveixen per a formes als alumnes musicalment i que aprenguen a tocar en grup escoltant altres instruments i seguint les pautes que marca el Director.

Seran la pedrera per a les Agrupacions Socials.