L’Escola de la Unió Musical L’Eliana vol acostar la música també a tots aquells que puguen beneficiar-se d’ella de manera terapèutica, com a vehicle promotor de salut i benestar, a través de la Musicoteràpia.

La música pot provocar diversos efectes en les persones: les relaxa, les alegra, les convida a pensar, a recordar, a somiar, etc. Un musicoterapeuta qualificat utilitza els elements musicals (so, ritme, melodia i harmonia) per a provocar i promoure la comunicació, la interrelació, l’aprenentatge, el moviment, l’expressió i altres objectius terapèutics rellevants, amb la finalitat d’atendre necessitats físiques, emocionals, mentals, socials i cognitives en els usuaris/pacients.

La Musicoteràpia té com a objectiu desenvolupar potencials o restaurar les funcions danyades de l’individu de manera tal que aquest puga aconseguir una millor integració interpersonal aconseguint una millor qualitat de vida a través de la prevenció, rehabilitació i tractament.

Per a rebre atenció musicterapéutica no és necessari tindre cap mena de coneixement musical.

La Musicoteràpia pot complementar altres tipus de teràpia.

DSC_0139

BENEFICIS DE LA MUSICOTERÀPIA

La Musicoteràpia pot resultar beneficiosa per a qualsevol ésser humà, amb una patologia o sense ella, en un procés terapèutic dirigit per un musicoterapeuta especialitzat per a restaurar, mantindre i incrementar la salut mental o física. Per a això, s’utilitzen tècniques expressives i receptives com la improvisació musical, el treball amb cançons, moviment, estimulació d’imatges i sensacions a través del so, relaxació, etc.

SESSIONS QUE S’OFEREIXEN

  • Musicoteràpia clínica. Sessions dirigides a usuaris amb necessitats especials, TGD, TDA, TDAH, autisme, etc., incloent atenció precoç per a bebés amb dèficits o risc de patir-los, usuaris amb alguna discapacitat o afectació a nivell físic, sensorial, intel·lectual, etc. Són sessions personalitzades segons el cas a tractar i seguint el protocol d’actuació de la musicoteràpia clínica (avaluació inicial, planificació, plantejament d’objectius, execució, documentació, avaluació final i finalització del tractament). Aquestes sessions són individuals, es realitzen una vegada per setmana i tenen una duració de 30 min.

MT4

  • musicoterapiaMusicoteràpia prenatal. La musicoteràpia enriqueix l’embaràs tant física com psicològicament permetent que la música funcione de manera terapèutica. El bebé incorpora al seu desenvolupament la informació sonora que rep, utilitzant la música, els sons i la pròpia veu, com a mitjà de connexió entre mare i fill per a millorar la qualitat emocional de l’embaràs i reforçar el vincle prenatal. Aquestes sessions són col·lectives, es realitzen una vegada per setmana i tenen una duració d’1 hora. Quan naixen els bebés poden continuar assistint a les sessions per a bebés de 0 a 6 mesos.
  • Musicoteràpia per a bebés de 0 a 6 mesos. Qualsevol xiquet/a té la seua pròpia musicalitat, aquesta és una característica que s’ha d’estimular i desenvolupar des de les edats més primerenques. La Musicoteràpia contribueix a formar i enriquir el món sonor del bebé, ajuda a desenvolupar totes les seues capacitats i fomentar un complet desenvolupament mitjançant vivències musicals que comparteixen amb els seus papàs reforçant el vincle afectiu i la comunicació. Aquestes sessions són col·lectives, es realitzen una vegada per setmana i tenen una duració d’1 hora. El bebé ve acompanyat de la mamà/papà o familiar.

 CIMG5478 (2)

  • PIC_6627Musicoteràpia per adults. Sessions dirigides a adults que desitgen acostar-se a la música de manera activa i creativa a través de la improvisació, l’audició, la utilització de la veu, l’expressió corporal i instrumental permetent que actue de manera terapèutica fomentant el creixement personal, l’autoestima i el benestar. Aquestes sessions són col·lectives, es realitzen una vegada per setmana i tenen una duració d’1 hora.