Els objectius generals son:

 • Despertar en els alumnes l’interés per la música.
 • Desenvolupar la seua sensibilitat musical per a que li permeta comprendre el llenguatge de la música gaudint de la mateixa.
 • Apreciar la importància de la música como llenguatge artístic y medi de expressió cultural.
 • Comprendre el significat de la seua formació per mig de la participació en les distintes Agrupacions Musicals de la Societat.
 • Desenvolupar la formació en Llenguatge Musical, Cant Coral e Instrumental.
 • Proporcionar la preparació necessària per a l’acces a las Ensenyances Professionals a tots aquells que ho desitgen.

Ensenyances musicals per als mes menuts de 6 mesos a 4 anys

SENSIBILIZACIÓN MUSICAL on es comencen a familiaritzar amb la música aportant-los tots els seus beneficis i compartint amb els pares el desenvolupament intel·lectual, auditiu, sensorial i motriu millorant la seua capacitat d’aprenentatge. Aquesta activitat la realitzaran acompanyats d’un familiar (pare, mare o familiar directe).

Ensenyances musicals per a alumnes de 5 i 6 anys

JARDÍ MUSICAL, cursos basats en un tractament pedagògic específic per al descobriment i desenvolupament de les capacitats expressives, musicals i motrius, que permeten posteriorment l’aprenentatge del llenguatge musical.
Jardí Musical 1r on l’alumne ha d’estar realitzant 3r d’Educació infantil.
Jardí Musical 2n on l’alumne ha d’estar realitzant 1r del primer cicle de Primària.

 Ensenyances musicals per a alumnes a partir de 7 anys

PREPARATORI o INICIACIÓ d’adaptació de continguts, tant per als alumnes que han realitzat jardí musical, com per a aquells alumnes de nou ingrés sense coneixements de llenguatge musical que tinguen de 7 a 15 anys.

A partir dels 16 anys realitzaran un curs d’INICIACIÓ ADULTS.

Ensenyances Elementals de Música a partir de 8 anys

Es realitzen quatre cursos de LLENGUATGE MUSICAL i quatre cursos d’INSTRUMENT simultàniament, que tenen com a objectiu dotar als alumnes dels coneixements bàsics per a aconseguir una lectura avançada de partitures, aprofundint en l’estudi del Solfeig com a base de tota l’educació musical, així com adquirir uns coneixements bàsics de l’instrument basats en la tècnica i domini de l’instrument triat per l’alumne.

Les especialitats instrumentals que s’imparteixen són les següents:

 • Cant (Clàssic i modern) i Repertori
 • Corda: Arpa, Contrabaix, Guitarra (clàssica, flamenca i elèctrica), Baix elèctric, Ukelele, Viola, Violí, Violoncel i Instrument de pua.
 • Percussió
 • Piano i acordió
 • Vent-fusta: Clarinet, Fagot, Flauta, Oboé, Saxofon i Dolçaina.
 • Vent-metall: Bombardí, Fiscorn, Trombó, Trompa, Trompeta i Tuba.

També tindran l’opció de realitzar dos cursos de COR, obligatori per als alumnes matriculats en 3r i 4t d’Ensenyaments Elementals en l’especialitat de piano i cant, i de manera voluntària per a la resta d’especialitats impartides en aquest Centre.

Realitzades els Ensenyaments Elementals l’alumne podrà accedir als Ensenyaments Professionals de Música, bé accedint al Conservatori realitzant unes proves d’accés o bé realitzant unes proves en aquesta Escola de Música per a realitzar els Ensenyaments Professionals de forma no oficial.

Ensenyaments Professionals de Música a partir de 12 anys

Seguint amb la formació de l’alumnat, l’Escola realitza ENSENYAMENTS PROFESSIONALS de forma no oficial, ja que, al no ser un Conservatori, no pot expedir títols oficials, però si pot prepara als alumnes perquè puguen accedir a qualsevol dels sis cursos d’Ensenyaments Professionals.

Una altra de les opcions que tenen els alumnes de l’Escola, ACABADES ELS ENSENYAMENTS ELEMENTALS, és anar formant-se com a músic rebent classes d’instrument i pujar el seu nivell tècnic i interpretatiu per a poder accedir a les agrupacions de la Societat.

Música i Harmonia moderna

Curs que es realitza per a alumnes que ja han superat els Ensenyaments Elementals i vulguen continuar formant-se tocant en grup i adquirint coneixements d’harmonia moderna i xifrada.

Informàtica musical

Dirigit a alumnes amb coneixements musicals que estiguen interessats en programes d’edició de partitures (Finale, Sibelius, …)

Iniciació al Jazz

Els alumnes que hagen realitzat els Ensenyaments Elementals podran introduir-se en el món del jazz tocant en combos i aprenent nocions bàsiques de Jazz

Agrupació de Cambra

Per a alumnes amb coneixements musicals i instrumentals on faran una pràctica instrumental en grups reduïts de cambra.

Cultura Musical

per a persones adultes amb o sense coneixements de música que vulguen tindre o ampliar coneixements d’història i/o cultura musical.