L’Escola de la Unió Musical L’Eliana expedeix a tots els alumnes que hagen superat amb aprofitament els objectius i continguts de les assignatures dels Ensenyaments Elementals de Música en aquesta Escola un CERTIFICAT NO OFICIAL, que arreplegaran durant el mes de juliol en Secretaria.